Kwestionariusz Samoopisowy do Badania Duchowości


Szanowni Państwo,
Nazywam się Szymon Niemiec i jestem studentem psychologii klinicznej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Prowadzę badanie dotyczące normalizacji narzędzia psychometrycznego o nazwie "Kwestionariusz Samoopisowy do Badania Duchowości".
 
 
Całość badania jest zupełnie anonimowa, a dane zebrane w jego trakcie będą przetwarzane zbiorczo. Z udziału w badaniu można zrezygnować w dowolnym jego momencie, także po udzieleniu zgody na udział w nim. Jakiekolwiek dane zostaną zapisane i będą przetwarzane dopiero po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku WYŚLIJ na ostatniej stronie kwestionariusza badawczego.
 
ŚWIADOMA ZGODA NA UDZIAŁ W BADANIU NAUKOWYM
 
Przechodząc do dalszej części badania poprzez kliknięcie przycisku DALEJ pod niniejszym tekstem wyrażacie Państwo świadomie i dobrowolnie zgodę na wzięcie udział w badaniu, oraz potwierdzacie zapoznanie się z powyższą instrukcją wstępną.

Ankieta składa się z 25 pytań
  Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost dotyczyło takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.