Prowadzący badania bardzo dokładnie przygotowują procedurę badawczą aby nie stanowiła dla badanego żadnego zagrożenia. Badanie zaczyna się od wytłumaczenia celu prowadzenia badania, w taki sposób aby badany zrozumiał dlaczego wykonuje polecenia osoby prowadzącej badanie. Na tym etapie możesz zadawać dodatkowe pytania – upewnij się, że rozumiesz co jest wymagane i jaki jest cel realizowanego badania.

Nie obawiaj się udziału w badaniach! Zazwyczaj uczestnik ma za zadanie wykonać bardzo proste polecenie takie jak np.: odpowiedz na pytania kwestionariusza, obejrzyj film, wyraź opinię, porozmawiaj z innym studentem lub klasyfikuj słowa wyświetlane na ekranie komputera. Nie będziesz proszony o wykonanie polecenia w oczywisty sposób niebezpiecznego lub krzywdzącego (więcej czytaj o prawach badanego). Po zakończeniu badania możesz też zadać pytania o przebieg procedury a prowadzący badanie powinien udzielić Ci szczegółowych informacji o celowości poszczególnych etapów badania.

Pamiętaj, żeby nie zdradzać szczegółów procedury badawczej innym studentom, którzy jeszcze nie brali udziału w badaniu!

Jeśli procedura badawcza nie spełnia któregokolwiek z powyższych punktów możesz opisać ten problem w mailu do ktomaszewski2@swps.edu.pl.