Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, a chcesz brać udział w badaniach naukowych i zapisać się do systemu, będziesz potrzebował zgody rodzica.

Możesz ją pobrać w tym miejscu: Zgoda rodzica na udział w badaniach naukowych

Dokument daj do wypełnienia osobie sprawującej opiekę nad Tobą – wypełnioną zgodę przynieś do Biura Spraw Pracowniczych znajdującego się na wybranym wydziale Uniwersytetu SWPS lub prześlij na adres:

Kamil Tomaszewski

Uniwersytet SWPS

Wydział Zamiejscowy w Sopocie

ul. Polna16/20,

81-745 Sopot

lub prześlij skan dokumentu na adres: ktomaszewski2@swps.edu.pl