Ważne powiadomienie dotyczące polityki prywatności i osób badanych

Ta strona spełnia różne zasady dotyczące prywatności i ochrony danych i jest regulowana przez przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące badań na ludziach i ochrony danych. Spełnia wytyczne OECD dotyczące ochrony prywatności oraz Dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych. Proszę przeczytaj uważnie informacje podane poniżej, a w przypadku pytań skontaktuj się z osobą wpisaną w zakładce Informacje kontaktowe.

Użycie i ujawnianie informacjiTwoje imię, nazwisko, adres email i numer telefonu (jeśli dodano) mogą być użyte do identyfikacji twojej osoby na tej stronie. Te informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim, ani poza organizację dla której informacje te są zbierane. Będziesz identyfikowany przez badaczy jedynie po swoim imieniu.

Informacja o tej Organizacji i stronie internetowejNowoczesne technologie i narzędzia komunikacji pełną fundamentalną rolę w aktywności organizacji. Podstawową aktywnością tej organizacji są badania. Ten dokument pokazuje obowiązki organizacji dla które zbierane są informacje. Polityka ta dotyczy strony, której obecnie używasz.

Serwisy i linki tej strony Ta strona nie umożliwia komunikacji uczestnikom, ani udostępniania informacji, do których mogliby mieć dostęp inni uczestnicy. Ta strona internetowa nie zawiera linków do postronnych serwisów internetowych.

Automatyczne gromadzenie informacji Ta strona automatycznie zapisuje dane osobowe za pomocą programowania lub łączy informacje automatycznie tymi środkami z danymi osobowymi dotyczącymi konkretnych osób. Robione jest to w celach badawczych. Strona używa ciasteczek by gromadzić dane osobowe lub łączy zgromadzone informacje w ciasteczkach z danymi osobowymi konkretnych osób. Robione jest to w celach badawczych.

Gromadzenie danych i powód ich zbierania Ta strona gromadzi dane osobowe, które zgadzasz się udostępnić w toku używania serwisu. Ta srona nie gromadzi informacji o odwiedzających z innych źródeł, takich jak dane publiczne czy prywatne organizacje. Informacje dotyczące zebranych danych osobowych i celu ich wykorzystania można znaleźć w tym dokumencie. Ta strona nie zbiera lub nie używa danych osobowych do żadnych innych celów niż tych, które podano w tym dokumencie. Jeśli organizacja zechce użyć twoich danych osobowych do innych celów, zostaniesz o tym powiadomiony.

Prywatność dzieci Ta strona nie jest otwarta dla dzieci. Ta strona nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci.

Ujawnienie i wybór uczestnika Ta strona nie udostępnia twoich danych osobowych innym organizacjom, chyba, że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne z powodów etycznych. Jeśli twoje dane będą potrzebne do innych celów niż te które podano w tym dokumencie, będziesz miał możliwość odmowy ich udostępnienia..

Poufność / Bezpieczeństwo Ta strona ma zaimplementowaną politykę bezpieczeństwa, zasady i środki techniczne, by chronić twoje dane osobowe przed: nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym użyciem lub ujawnieniem danych, nieautoryzowaną modyfikacją, bezprawnym zniszczeniem oraz przypadkową utratą. Wszyscy pracownicy i analitycy danych, którzy mają dostęp i są powiązani z procesem gromadzenia i analizy danych, są zobligowani by szanować poufność danych osobowych użytkowników. Ta strona zapewnia, że twoje dane osobowe nie będą udostępnione instytucjom i władzy, chyba, że wymaga tego prawo lub z gdy jest to niezbędne z powodów etycznych.

Dostęp do twoich danych osobowych, które zawiera ta strona Możesz zapytać się o to, czy strona gromadzi dane osobowe o tobie, pisząc wiadomość email do ktomaszewski2@swps.edu.pl. Ta organizacja zapewni ci czytelną kopię danych dotyczących twojej osoby w ciągu 21 dni od pisemnej prośby, zawierającej dowód tożsamości. Istnieją pewne wyjątki od tego, gdy udostępnienie tych danych jest zabronione przez prawa panujące w danych krajach. Te informacje zostaną ci udostępnione bez żadnej opłaty. Skontaktuj się z ktomaszewski2@swps.edu.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tego, jak można uzyskać taki dokument i udowodnić, że jesteś osobą, której dane dotyczą. Możesz przejrzeć dane zgromadzone o tobie i jeśli jest to zasadne, możesz zarządać wykasowania, sprostowania lub zmiany tych danych.

Zebrane dane osobowe Wszystkie dane zbierane są wyłącznie w celach badawczych. Dane zebrane o tobie, głównie dobrowolnie udostępnione przez ciebie, mogą zawierać: imię, nazwisko, płeć, adres email, numer telefonu, informacje o sobie, opis fizyczny, charakterystykę rodziny, edukację, umiejętności, gusta i poglądy, źródło dochodu, pochodzenie etniczne, poglądy religijne i filozoficzne, dane medyczne i zdrowotne oraz inne informacje. Dane mogą być utrzymane na zabezpieczonym systemie działającym poza jurysdykcją Aktu Ochrony Danych, ale zawsze będą zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych.

Informacje kontaktowe Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad albo praw i obowiązków Ci przysługujących, skontaktuj się z: ktomaszewski2@swps.edu.pl